Generalforsamling '19

Monday FC

Indkaldelse til generalforsamling

 

Vi indkalder til generalforsamling fredag den 22. marts 2019 kl. 16.30 i Tuse Hallen

Dagens program

 

16.30 - 18.00 Bold

18,30 - 19,30 Generalforsamling

19,30 -            Spisning og fri leg

 

Tilmelding senest den 28. februar 2019. Udeblivelse efter tilmelding uden afbud til bestyrelsen koster 1 ramme øl.

 

Tilmelding skal ske her

 

Dagsorden generalforsamling

Husk at forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

- Valg af Formand (modtager genvalg)

  1. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbende år, samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
  2. Behandling af eventuelt indkommende forslag.
  3. Eventuelt

 

Kontingent:

FORSLAG TIL KONTINGENT FOR SÆSONEN 2019:

 

Kontingent 1.000,-

 

Med venlig hilsen

 

Monday FC

Bestyrelsen