Generalforsamling '20

Monday FC

Hej alle


The times they are a-changin’ - Bob Dylan


Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi ikke holder generalforsamling i år, da vi ikke synes det giver mening at blive ved med at replanlægge, samt at vi er usikker på, hvor godt en online udgave vil forløbe. Jer der har indbetalt 100 kr. til maden, får selvfølgelig pengene tilbage.


Vi har dermed også besluttet at bestyrelsen fortsætter ét år mere uden valg (normalt plejer I jo lige at få muligheden for at klappe…)

Det betyder at jeg nedenstående vil præsentere de ting, vi normalt vil præsentere på generalforsamlingen

  • Regnskab 2019
  • Budget 2020, inkl. kontingent
  • Det sportslige


Regnskab 2019 / Budget 2020


Året er gået lidt bedre end forventet. Vi havde stor fremgang på kontingent, vores sommer arrangement blevet meget billigt, men til gengæld steg udgifter til SBU og dommer en del (men Finn var også virkelig god…)


De ekstra penge fra kontingent kunne bruges på at hæve budget til afslutningen så vi ender på -1.578.


I 2020 forventer vi samme kontingent indtægt. Sponsorat trækkes fra den hensættelse af sponsorater vi lavede sidste år, hvor vi besluttede at sponsorater deles ud over 3 år. Udgifter til Odsherredligaen + dommer falder betragteligt, generalforsamlingen er væk, så der er en del penge til både spillerarrangementer (bl.a. sommerfest) og afslutningsfest. I alt forventes undeskud på 2.600 kr.


Kontingent fastholdes på 800 kr. En del af jer har betalt. I andre må meget gerne overføre på MobilePay til 83510.


Det sportslige:

Fremover vil det blive sådan at alt omkring kampe bliver varetaget af en spillerkomité ledet af Morten Ravn, dvs. at denne gruppe vil stå for alt det arbejde omkring kampene, der hidtil er blevet varetaget af Formanden og Luffe. Tak til Ravn for at tage bolden på dette.


Årsagen til det skal både findes i, at det er meget tidskrævende for de to at skulle deltage i alle kampe, når nu det er en opgave, som på de fleste hold, kan varetages af holdet selv. Men også at Bestyrelsen ønsker at lægge fokus på den sociale del af Monday.


Så forvent lidt flere gange med grill i forbindelse med hjemmekampe, og hvad vi nu ellers kan finde på. På dagen er det selvfølgelig stadig meningen at alle hjælper til (det er ikke nogen tjener ordning), men vi vil sikre, at der vil være flere gange, hvor vi kan mødes og hygge os sammen, hvilket vi i bestyrelsen ser som en af Monday FC’s helt store styrker.


Det bliver også bestyrelsen der kommer til at stå for sommerfest (hvis vi må holde én) og afslutningsfesten (men igen altså med hjælp på dagen).